Ivana Maksić - Srbija

Rođena 1984. u Kragujevcu. Diplomirala engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Trenutno je na master studijama. Prevodi i piše (poeziju i kratku prozu). Objavljuje u periodici i zbornicima. Sarađuje sa velikim brojem književnih časopisa.

 

Besnilo

 

I

ostavi se mog raz-

uma i

uma

preko svog-

a uz-

dignuta

uda

II

ne nutkaj mi reči krv-

i sa zenica ne po-

sađuj ni-

ti jedno slovo mog-

a ime-

na

III 

ne pipaj

mi duh prljavi-

m usna-

ma ne pre-

živaj misli moje jer za to ujeda-

m

IV

bela pena sve

je bel-

o besn-

i-

lo eja-

kulira

 

Ekonomija davanja

 

E, ko no mi!

Ja?

Da, Vanja!

 

Ekonom

i

ja?

 

Da, Vanja!

 

 

Epidemija duha

 

I

duh moj ne pipaj

zaraženim očima

II

duh moj ne pipaj

zaraženim očima

III

duh moj ne pipaj

zaraženim očim 

IV

duh moj ne pipaj

zaraženim očima

V

duh moj ne pipaj

zaraženim očima

VI

duh moj ne pipaj

zaraženim očima

VII

duh moj ne pipaj

zaraženim očima

VIII

duh moj ne pipaj

zaraženim očima

IX

duh moj ne pipaj

zaraženim očima

X

duh moj ne pipaj

zaraženim očima

duh moj ne pipaj

zaraženim očima

duh moj ne pipaj

zaraženim očima

 

Odoa

 

Od-

ista odo-

ista ista si o-

doistkinja moja moj instrument

moja svira-

la odista ni-

si oboa ti si odoistkinja

ne o-

dojistkinja

koja doji

niti

odoista

svira na odoi

bez

dojilje

a:

odoista

opali me od-

ista

od-mere-

no

brutalno!

 

 

Reč se rečju izbija

 

Za-

seci duboko

nulti zahtev

zahvat prvi

kopča peta

rez osmi

na živ-

o

preseci

pupčanu vrpcu

 

veži u čvor

baci kroz noge

u vetar

gledajuć

o

reč da se

ne sapleteš i-

li zadaviš.

 

 
https://cms.novapoetika.webnode.com