Ivana Maksić

Besnilo

 

I

 

ostavi se mog raz-

uma i

uma

preko svog-

a uz-

dignuta

uda

 

II

 

ne nutkaj mi reči krv-

i sa zenica ne po-

sađuj ni-

ti jedno slovo mog-

a ime-

na

 

III

 

ne pipaj

mi duh prljavi-

m usna-

ma ne pre-

živaj misli moje jer za to ujeda-

m

 

IV

 

bela pena sve

je bel-

o besn-

i-

lo eja-

kulira

 

 

 

Ekonomija davanja

 

E, ko no mi!

Ja?

Da, Vanja!

 

Ekonom

i

ja?

 

Da, Vanja!

 

 

 

Epidemija duha

 

I

 

duh moj ne pipaj

zaraženim očima

 

II

 

duh moj ne pipaj

zaraženim očima

 

III

 

duh moj ne pipaj

zaraženim očima

 

IV

 

duh moj ne pipaj

zaraženim očima

 

V

 

duh moj ne pipaj

zaraženim očima

 

VI

 

duh moj ne pipaj

zaraženim očima

 

VII

 

duh moj ne pipaj

zaraženim očima

 

VIII

 

duh moj ne pipaj

zaraženim očima

 

IX

 

duh moj ne pipaj

zaraženim očima

 

X

duh moj ne pipaj

zaraženim očima

duh moj ne pipaj

zaraženim očima

duh moj ne pipaj

zaraženim očima

 

 

Odoa

 

Od-

ista odo-

ista ista si o-

doistkinja moja moj instrument

moja svira-

la odista ni-

si oboa ti si odoistkinja

ne o-

dojistkinja

koja doji

niti

odoista

svira na odoi

bez

dojilje

a:

odoista

opali me od-

ista

od-mere-

no

brutalno!

 

 

Reč se rečju izbija

 

Za-

seci duboko

nulti zahtev

zahvat prvi

kopča peta

rez osmi

na živ-

o

preseci

pupčanu vrpcu

 

veži u čvor

baci kroz noge

u vetar

gledajuć

o

reč da se

ne sapleteš i-

li zadaviš.

 

 

Igriva

 

I

 

okreni

leđa da da-

vim te a

subjekt ne

vidiš

igrom da osetiš

kako smo od-uvek

igra-

li

 

II

 

tu

našu igru

 

bez tebe

 

što bila je

moja

 

III

 

ja: kreator

ti: suvišna

ja: bog

vascelih pravila: ja:

on

ti: ona:

lutka

jer to je na-

ša stvar

naše je to-

ovo

moja si

igračka

 

IV

 

kad davim

nešto

ko

si

ti

i

sobom ti

samim

tebe

dotičem

 

svojim delom

što dotaći

niti

smeš

 

V

 

znam:

tad si slobodna

igriva:

 

igru mi

 

ne prekidaj

baš se lepo

na-

do-

vezu-

jem-

o,

igre

mi

 

ti

ćutiš

a ja te šakama

 

VI

 

ne: to naša stvar nije i ni-

kada naša ne može biti ta stvar je

moja samo

moja je

krv je moja

 

VII

 

ja sama u sebi

sama u rukama davitelja

biram da ti leđa ne

okrenem

moja

moj

izbor je

odgođen

hladnim i pre-

zrelim

šakama

tvojim što

nekad u sebi osećah

 

VIII

 

sa-

da vratom spasiti

glavu ne mogu.

neću se spasi-

ti, šake ti strza-

ti, neću ni beža-

ti da spašen si

ti.

 https://cms.novapoetika.webnode.com