Izdavaštvo, promoterske i ostale usluge Nove POETIKE

Konkurs za najbolju knjiga IA Nova POETIKA

(klikni na sliku)

  

Izdavačka Agencija Nova POETIKA iz Beograda je registrovana kao Izdavačka Agencija, sa pretežnom delatnošću - IZDAVAŠTVO
Mat.Br. 62792027
PIB. 107508132

Osim poslova izdavaštva, Nova POETIKA se bavi promoterskim uslugama, organizovanjem scenskih programa i posredovanjem u svim poslovima koje se tiču promovisanja umetnosti.

 

Bazično je Nova POETIKA Vaš UMETNIČKI SERVIS i bavi se:

- poslovima izdavanja knjiga i muzičkih ostvarenja...

- dizajnerskim uslugama (dizajniranje knjiga, izrada elektronskih knjiga i publikacija, web dizajnom)...

- Prevodi i prekucavanje teksta...

- poslovima organizovanja promocija i prezentacija autorskih ostvarenja, prvensstveno iz oblasti književnosti i muzike...

- literarnim servisiranjem (lektura, korektura, prelom knjiga i kompletna priprema za štampu)...

- posredovanjem između autora i institucija kulture...

- autoprevozom umetničkih grupa na teritoriji Evrope (do osam osoba)...

 https://cms.novapoetika.webnode.com