- Milomir Bata CVETKOVIĆ (promoter umetnosti) - osnivač i vlasnik IA Nova POETIKA, gl. i odg. urednik

- Lazar Janić (literarni promoter) -  vlasnik IA Nova POETIKA - ARGUS BOOKS&MAGAZINES, urednik i član redakcije

- Maja Klisinski (psiholog) - lektor i korektor, stručni saradnik i član redakcije

- Maja Volk (dramaturg) - stručni saradnik i član redakcije

- Spasoje Ž. Milovanović (dramaturg) - stručni saradnik i član redakcije

- Zorica Milinović (fotograf) - član redakcije

- Mitar Vasiljević (pravnik) - član redakcije

 

 https://cms.novapoetika.webnode.com