Dalibor Drekić

  

Далибор Дрекић (Вировитица, 1975.); Живим у Борчи; пишем поезију, прозу, афоризме, епиграме, анаграме...), са посебним акцентом на форми палиндрома. Објављивао сам у зборницима и часописима („Књижевне новине“ 2007-2010, зборници: „Вршачко перо“ 2009 и 2010, „Куће у ваздуху“ 2010. „Светлост кресива“ 2010“, Најкраће приче 2010“ „Жубори са Моравице 2011.“...).

01. „ОНА ЛИ ЈЕ?“ (Београд, 2010.)

„Жубори са Моравице“ 2011.

- Песма у форми палинндрома оствареног на нивоу речи и стиха: тзв. „палинграм“ (Цела се песма, реч по реч и стих по стих, може читати једнако и с краја ка почетку).

 

 

Сан диван ме понео јуче,

Целу ноћ ме јурио

опет исти сан:

Очи анђеоске ме гледају,

Те очи,

тај поглед,

она ли је?

 

Рођени смо зато да волимо.

То је јасно.

Љубав носи живот,

живот носи љубав.

Јасно је то.

Волимо! Да, зато смо рођени.

 

Је ли она

поглед тај?

Очи те

гледају ме, анђеоске очи.

Сан исти опет

јурио ме ноћ целу.

Јуче понео ме диван сан.

 

 

02. „ЖЕНСКЕ КОСЕ“ (Београд, 2010.)

Друга је песма такође у форми палинграма (Може се једнако читати, стих по стих, и с краја ка почетку). Поред тога, цела песма, као и сваки стих појединачно идентични су свом одразу у огледалу према вертикалном пресеку од 180 степени (У штампаној верзији може да се подједнако чита и са полеђине папира - захваљујући карактеристикама појединих ћириличних слова).

 

НЕЖНЕ ЖЕНЕ НОСЕ НЕЖНЕ ЖЕНСКЕ КОСЕ

 

СНЕЖЕ НОСЕ СНЕЖНЕ - КОСООКЕ КОСЕ

 

НЕКЕ СЕКЕ НОСЕ СЕН СЕЗОНСКЕ КОСЕ

 

СНЕНЕ СОСЕ НОСЕ КЕСЕ ОКО КОСЕ

 

НЕСНОСНЕ ЖЕНКЕ НОСЕ КОСНЕ СЕНКЕ

 

НО ОНЕ НЕК СЕ НОСЕ

 

НЕСНОСНЕ ЖЕНКЕ НОСЕ КОСНЕ СЕНКЕ

 

СНЕНЕ СОСЕ НОСЕ КЕСЕ ОКО КОСЕ

 

НЕКЕ СЕКЕ НОСЕ СЕН СЕЗОНСКЕ КОСЕ

 

СНЕЖЕ НОСЕ СНЕЖНЕ - КОСООКЕ КОСЕ

 

НЕЖНЕ ЖЕНЕ НОСЕ НЕЖНЕ ЖЕНСКЕ КОСЕ

 

 

 

03. и 04. Наредне две песме „АЛЕ ПЕПЕЛА“ (Београд, 2010.) и „АЛКАНИ“ (Београд, 2011.) написане су у форми асиметричних палиндромских стихова. Првој је тематика еколошка, а друга приказује палиндромску симетрију формула алкана.

 

але пепела

 

але пепела

однеле зелен до

отеле лето

на мени неман

сиви вис

ено тоне

ада јада

онде је дно

 

 

 

05. и 06 Песме „АКО УЂЕМ У МЕЂУ ОКА“ (Београд, 2004. / Вршачко перо 2010.) и „ПОТОП“ (Београд, 2005. / „Књижевне Новине“, мај 2007.) написане су форми симетричних палиндромских стихова.

 

АКО УЂЕМ У МЕЂУ ОКА 


 

 

 

 

МОКАР ДАН НАД РАКОМ

ТКА НАЧЕТ А ТЕЧАН АКТ

ТКА ВИСОКОСИВ АКТ

И УТКА УЛОГ У ГОЛУ АКТУ И

УТКА УДЕС У СЕДУ АКТУ

АРОМУ ГОЛОГ УМОРА

УТКА У АКТУ

ОД А ДО

Ш

 

УКРАЈ У ЈАРКУ

АМАЛГАМ С МАГЛАМА

УТОН УКРАЈЕН У НЕЈАРКУ НОТУ

И АПА И МЕМ - МЕМ И АПА И

ПОТАН НАЉУЉАН НАТОП

И РОМОР И

РОМОР

 

УШИР КАПИ ЗАЛАЗ ИПАК РИШУ

УШИРОКО ПОТОП ОКОРИШУ

УВАЈАН УВИС У СИВУ НАЈАВУ

УПИСАН УТРТ У ТРТУ НАСИПУ

ПОТОП АМА ПОТОП

ОД А ДО

Ш

 

НАДИРЕ МОЛОМ ЕРИДАН

ЛАК ВАЉАВ КАЛ

А УЛАК У КАЛУ А

АЛАК ОКО КАЛА

И РАКАР И

РАКАР

 

НАДИРЕ НАСИСАН ЕРИДАН

МАТ ВАЉАВ ТАМ

А УЛОМ У МОЛУ А

УВОР У РОВУ

И ПОКОП И

ПОКОП

 

 

 

ОКО У ОКО

АВРАМ И МАРВА

ТЕТ - А - ТЕТ

МОНД С ДНОМ

И АКА АВРАМ И МАРВА АКА И

УРИТО ОКО О ОКО ОТИРУ

АКА НЕМАК И КАМЕН АКА

И ТОПОТ КРК ТОПОТ И

ОМЕН ДА У АД УЂУ ДА У АД НЕМО

УШЕПЕШУ

 

ХУД НАРАЗАРАН ДУХ

УПА У МЕМ У АПУ

УБОДЕН У ОКО У НЕДОБУ

И ТУЋЕН У НЕЋУТ И

ТУЋЕН У НЕЋУТ

ХУД НАГОПОГАН ДУХ

АН МАС А САМ НА

АМИНИМА 

 

07. Песма „АПОКОПА СА СИНКОПОМ И АФЕРЕЗОМ“ (Београд, 2011.) представља приказ ове три књижевно-језичке појаве помоћу варијација палиндромског ромба.

 
 
 

08. Песма „ОКО У ОКО / OKO U OKO (Београд, 2010.) представља сликовити приказ палиндромског израза „Око у око“ у међусобно супротстављеним варијантама - латиничној и ћириличној.

 
 
 

09. Песма „Y (Београд, 2010.) је такође у форми симетричних палиндромских стихова, а приказује палиндромска својства гена, посебно Y хромозома.

 https://cms.novapoetika.webnode.com