O NAMA

Kao izdavačka i promoterska agencija, Nova POETIKA vam nudi kompletan "literarni servis" - dizajn, lekturu, korekturu, prevod, prezentaciju, promociju i plasman autorskih literarnih, muzičkih i multimedijalnih dela.

 

Nova POETIKA je registrovana za rad na teritoriji Republike Srbije i rado sarađuje sa autorima, ditsributerima knjiga, promoterima i konzumentima umetnosti koji žive van teritorije naše zemlje.

 

Nova POETIKA daje prednost autorima iz Srbije i zemalja okruženja, prvenstveno sa našeg govornog područja: srpskog, hrvatskog, bosanskog, crnogorskog, makedonskog. slovenačkog... svi ostali autori i saradnici su, takođe, dobrodošli...

 

Nova POETIKA je privatna, nezavisna izdavačka kuća u kojoj sve odluke donosi redakcioni odbor. Nova POETIKA podržava, prvenstveno,individualnu kreativnost. Bilo koja vrsta političke, nacionalističke, rasističke ili religijske isključivosti nije dobrodošla... Svi kretaivci otvorenog uma i poklonici umetnosti će biti srdačno dočekani u "našoj kući", koja zbog Vas i postoji.

 

Naš je slogan:  BEZ CENZURE!

 

 https://cms.novapoetika.webnode.com