RASKID UGOVORA O OTKUPU AUTORSKIH PRAVA knjiga Maje Volk

OBJAVLJUJEMO
 
da je, dana 06.10.2014. godine raskinut ugovor, SAČINJEN 14.05.2014. između
 
Preduzetničke agencije za organizaciju priredbi i kulturnih događaja, Poruke u ruci,
 
naručioca, adresa: Stevana Sremca 6, 11000 Beograd, PIB: 107663535, Matični broj: 
 
62902116, koju zastupa Milan Nardin, preduzetnik, broj pasoša PB07993381, Kranj, 
 
Slovenija (u daljem tekstu NARUČILAC)
 
 
Izdavačke i promoterske agencije Nova POETIKA, adresa: Milentija Popovića 32A/
 
15, Beograd, Novi Beograd, PIB: 107508132, Matični broj: 62792027, tekući račun Banca 
 
INTESA: 160-369731-78, koju zastupa Milomir-Bata Cvetković, osnivač i vlasnik (u daljnem 
 
tekstu: IZDAVAČ)
 
Povod za raskid ugovora je neispunjavanje ugovora, po tački 2:
 
"Naručilac se obavezuje da će izdavaču isplatiti sumu od 1800 eur u dinarskoj
 
protivvrednosti (na dan plaćanja) u dve jednake rate - po 900 eur, u predviđenom roku; prvu ratu 
 
u maju mesecu 2014. i drugu u junu mesecu 2014."
 
Kako je rok za realizaciju plaćanja, na osnovu ugovora, prekoračen za više od 100 dana, jednostrano raskidamo ugovor sa gore pomenutom agencijom, a predmet je (u formi krivične prijave) podnet Trećem Osnovnom Javnom Tužilaštvu u Beogradu.
 
Svako neovlašćeno pojavljivanje knjiga Prof. dr Maje Volk na slovenačkom jeziku biće sankcionisano  na osnovu Zakona o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije.

 https://cms.novapoetika.webnode.com