OBJAVITE KNJIGU

OVDE

 

Nova POETIKA

Izdavačka i promoterska agencija

novapoetika@gmail.com

 

Lazar JANIĆ

programski urednik

sekretarpoetika@gmail.com

 +381 (0) 61 720 62 69

 

Milomir Bata CVETKOVIĆ

vlasnik agencije

bazapoetika@gmail.com

 https://cms.novapoetika.webnode.com